Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Nimtofte

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Nimtofte

Nimtofte i dag

Nimtofte er beliggende i den nordligste del af kommunen og er i dag et bysamfund med et aktivt og initiativrigt foreningsliv. Desuden tilbyder byen offentlige og private servicefunktioner som friskole, institutioner og indkøbsmuligheder. Området omkring Nimtofte udgør et af kommunens turismemæssige kraftcentre, med Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort som de to fyrtårne i området.

Det forventes, at Djurs Sommerland på sigt vil tiltrække op imod en mio. besøgende om året. Mængden af turister skaber allerede i dag en del trafikale problemer på Stationsvej. Gadeforløbene i Nimtofte er smalle og slyngede og vidner om, at landsbyen har ligget her i mange århundreder. Bymiljøet fremstår i dag hovedsageligt i en god vedligeholdelsesstand, men hovedgaden bærer dog præg af den store mængde trafik.

Der findes flere aktive foreninger i Nimtofte, bl.a. borgerforening og distriktsråd, men der benyttes også mange fritidstilbud i Ryomgård. Nimtofte har en god kollektiv trafikbetjening med de regionale busruter mellem Aarhus – Ryomgård, Randers – Ebeltoft, Randers – Grenaa og Ryomgård – Grenaa.

Nimtofte i fremtiden

Nimtofte har ca. 640 indbyggere. I den seneste 12-årige planperiode er der sket en lille fremgang i antallet af indbyggere, og denne afdæmpede udvikling forventes at fortsætte. Der findes i Nimtofte flere ubebyggede rammeudlæg, og det vurderes, at disse i rigeligt omfang kan dække de fremtidige behov. Der er derfor ikke med Kommuneplan 2016 udlagt nye rammeområder, mens der til gengæld udtages et mindre areal i byens østlige ende.

Trafikken til og fra Djurs Sommerland i sommerperioden udgør et problem for bymidtens små gadeforløb, der ikke er egnede til den voldsomme trafikmængde. En omfartsvej mellem Frederikssundsvej og Randersvej til aflastning af bymidten vil kunne forbedre miljøet langs hovedgaden. Byrådet har derfor afsat midler til første etape af denne omfartsvej. Samtidig er der et behov for at planlægge fremtidige stiforhold i tilknytning til byen og Djurs Sommerland.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Nimtofte.pdf (3.2 MB)

Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf (11.4 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk