Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Lime / Skørring

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Lime / Skørring

Lime / Skørring i dag

Lime og Skørring er to mindre landsbyer beliggende i Ådalen. Lime er en langstrakt landsby, som har udviklet sig langs en hovedgade, og består af knap 400 indbyggere. Landsbyen og hovedgaden bærer præg af ældre gårde, og bygningsmassen fremstår hovedsageligt i god vedligeholdelsesstand. I landsbyens nordlige del findes et erhvervsområde. Landsbyen har senest udviklet sig i den sydlige del.

Skørring er en mindre landsby med ca. 185 indbyggere. Byen består af ældre gårde og nyere parcelbebyggelser, som fremstår i god stand. Der er udlagt et byudviklingsområde til boliger, som påbegyndes bebygget i 2016.

Lime og Skørring udgør tilsammen et bysamfund, der tilbyder offentlige og private servicefunktioner. Lime rummer en dagligvarehandel med postbutik, mens offentlig service i form af folkeskole, daginstitutioner og idrætshal med multibane findes i nabobyen Skørring. Desuden findes et udvalg af foreninger.

Områderne betjenes af den regionale busrute Randers – Hornslet. Med kun ca. 16 km til Randers er mange indbyggere i Ådalen orienteret mod Randers, både hvad angår pendling til uddannelser og arbejdspladser, samt handel.

Lime / Skørring i fremtiden

Trods en vækst i den seneste 12-årige planperiode er der i de seneste fem år sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere i de to bysamfund. På denne baggrund må det vurderes, at de eksisterende restrummeligheder vil kunne dække de fremtidige behov, og fokus bør derfor hovedsageligt være på fastholdelse af indbyggerne i Lime og Skørring. Nærheden og tilgængeligheden til de større byer Randers og Aarhus med disses udbud af arbejdspladser, kultur- og handelsmuligheder er en vigtig faktor for fastholdelsen af befolkningen i Ådalen.

Det er en meget væsentlig faktor for byernes mulighed for også i fremtiden at kunne tilbyde attraktive rammer for bosætning, at byerne fortsat kan tilbyde basale servicefunktioner som dagligvarebutikker, skole, institutioner og fritidstilbud.

Der er udpeget lokaliseringsmulighed for et eventuelt kommende biogasanlæg øst for Lime.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitste Lime.pdf (2.4 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk