Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Feldballe - Tåstrup

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Feldballe - Tåstrup i dag

Feldballe og Tåstrup er beliggende for enden af motortrafikvejen og fungerer primært som bosætningsbyer, hvor især det alternative bosted Friland har oplevet stor popularitet. Indbyggerne er i stort omfang børnefamilier, og med kommunens laveste gennemsnitsalder er servicefunktionerne i høj grad målrettet disse børnefamilier.

Feldballe blev i 2016 kåret som årets landsby af Region Midtjylland. Bedømmelsesudvalgets medlemmer har bl.a. peget på følgende:

  • De vil gerne inspirere andre, og de slår fast at de ikke bare overlever, men lever i bedste velgående. Det er et dynamisk og moderne lokalsamfund, hvor trends som også vægtes i byen, bringes i spil og giver attraktivitet.
  • Der sker rigtig mange spændende og også usædvanlige ting i Feldballe, ikke mindst i kraft af Friland.

Feldballe og Tåstrup fungerer - og ser sig selv - som én samlet byenhed. Tilsammen udgør de to byer et velfungerende bysamfund med friskole, hal, børnehave, aktiverende byrum og dagligvarebutik. Der findes en række foreninger, heriblandt den fælles beboerforening, som bl.a. driver forsamlingshuset. Mange indbyggere orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes.

Feldballe og Tåstrup kan karakteriseres som en langstrakt vejby. Det fysiske bymiljø fremstår i dag hovedsageligt i god tilstand, da der igennem de seneste 5-6 år er sket en omfattende privat renovering af byens huse. Området betjenes af den regionale busrute mellem Aarhus – Grenaa.

Byudviklingen har primært fundet sted mod syd (Friland), og den seneste udvidelse af Friland er under udbygning. Friland Erhverv er også fuldt udbygget, ligesom det også er tilfældet for den seneste parcelhusudstykning ved Grødehøjvænget i Feldballe.

Feldballe - Tåstrup i fremtiden

Der er ca. 450 indbyggere i Feldballe, mens der er ca. 180 indbyggere i Tåstrup. I den seneste 12-årige planperiode er der sket en markant fremgang i antallet af indbyggere set i forhold til byernes størrelse, og det forventes at den positive udvikling vil fortsætte. Denne udvikling kan til dels tilskrives det alternative og attraktive Friland.

Byrådet ønsker, at Feldballes fremtidige udvikling skal ske i retning mod Tåstrup, da en sammenvoksning af byerne vil give mulighed for etableringen af cykel- og gangstier i en mere sikker afstand fra den trafikerede Ebeltoftvej.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Feldballe.pdf (3.3 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk