Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne Balle

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Balle

Balle i dag

Balle er sammenhængende med landsbyen Hoed i Norddjurs Kommune og har de seneste år oplevet en mindre nedgang i indbyggertallet.

Balle er kendetegnet ved sine landsbygader og det naturlige centrum i byen ligger, hvor byens tre landsbygader mødes. Her ligger også den gamle Møllegård og den lokale dagligvarebutik. Nord for den gamle landsbykerne ligger byens parcelhuskvarter, som primært rummer huse fra omkring 1970'erne. Umiddelbart vest for byen ligger en hastigt voksende vindmøllevirksomhed med ca. 100 arbejdspladser. I en del år har byen været præget af tung trafik forårsaget af kørsel til og fra de omkringliggende råstofområder. Dette rummer en del af forklaringen på, hvorfor nogle huse i Balle fremstår nedslidte. I dag ledes den tunge trafik udenom byen, og der er en tendens til, at bymiljøet løbende forbedres.

Glatved Strand er beliggende kun 3 km sydøst for Balle. Glatved og Rugaard Strand, samt herregårdsmiljøet omkring Rugaard Gods, udgør en stor rekreativ ressource for indbyggerne i Balle. Kyststrækningen syd for Balle er kendt for sine gode muligheder for kystfiskeri.

Balle er en del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet det nyopførte børnehus ved Rosmus Skole, beliggende ca. 2 km fra Balle. Borgerstuen er det lokale møde- og aktivitetshus, som drives af Balle Beboerforening. I byen findes Balle Stadion med boldbaner og tennisbane, som drives af Tirstrup-Balle Idrætsforening. Midt i byen findes en petanquebane og en legeplads.

Balle i fremtiden

Der er ca. 520 indbyggere i Balle. I den seneste 12-årige planperiode er der sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere, og det forventes at denne udvikling vil fortsætte.

Der er betydelige muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor har Byrådet med Kommuneplan 2016 valgt at udtage 2 rammeudlæg til boligbebyggelse, i alt 3 ha. Der er et stort lokalt ønske om, at der etableres cykelsti til Rosmus Skole og det nyopførte Rosmus Børnehus.

Den nærtliggende hastigt voksende vindmøllevirksomhed har udtrykt ønske om udvidelse, hvilket Byrådet ønsker at sikre.

Fakta

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Balle.pdf (14.3 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk