Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Landområderne Byer i landområderne

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Byer i landområderne
  Lime / Skørring
  Pindstrup
  Nimtofte
  Feldballe - Tåstrup
  Tirstrup
  Balle
  Tved
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Byer i landområderne

Byer i Landområderne

Landsbyerne og de mange landområder udgør en styrke for Syddjurs Kommune, og det er en prioritet for byrådet at bevare mangfoldigheden i kommunen. De forskellige landsbyer og landområder i kommunen indeholder forskellige kvaliteter og styrker, og byrådet ønsker at landsbyerne udvikles med udgangspunkt i deres særegne kvaliteter.

En gennemgående kvalitet ved landsbyerne og landområderne er fællesskabet, plads til bevægelse og nærheden til naturen. De gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af de lokale kræfter og ildsjæle, derfor er det væsentligt for kommunen at understøtte det gode, lokale initiativ. Målet er at sikre landsbyerne og landområderne som gode bosætningsområder med interessante tilbud.

Du kan læse mere om de enkelte byer i landområderne på de følgende sider.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Landområderne skal søges sikret som gode bosætningsområder med interessante tilbud.

Stk. 2. Funktioner og samlingssteder som understøtter det gode liv og sociale fælleskaber skal så vidt muligt fastholdes.

Stk. 3. Lokale initiativer og kræfter skal om muligt understøttes.

Stk. 4. Erhverv i landområderne søges fastholdt.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk