Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Ebeltoft Boligudvikling på Skudehavnen

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Beskrivelse af Ebeltoft
  Udviklingsplan Ebeltoft By og Havn
  Boligudvikling på Skudehavnen
  Den ny Maltfabrik - museum og bibliotek
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Boligudvikling på Skudehavnen

En omdannelse af havnearealerne i Ebeltoft er i gang, og det er planen, at arealerne skal rumme såvel boliger og erhverv som kulturoplevelser og offentlige områder – det hele bundet sammen af havnepromenaden, der snor sig fra Hotel Ebeltoft Strand i nord til Skudehavnen i syd, hvor den løber videre ud i Ahlstien. Havneområdet skal således på sigt blive en ny og attraktiv bydel i Ebeltoft.

I forbindelse med samlingen af Syddjurs Kommunes materielgårde er der opstået nye muligheder for anvendelse af de tidligere materielgårdsgrunde. Blandt andet i Ebeltoft, hvor materielgården er flyttet fra sin placering på den attraktive Skudehavn tæt på den historiske bymidte og mange kulturelle oplevelsesmuligheder.

Der er som grundlag for den videre planlægning af området udarbejdet et udviklingsprospekt, som kan ses via linket til højre. Udviklingsprospektet skal ses som grundlaget for den videre planlægning af området og skal derfor kvalificeres i en efterfølgende dialog med virksomheder, investorer, developere mm.

 

Udviklingsprospekt for Skudehavnsområdet i Ebeltoft

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk