Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Ebeltoft

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Beskrivelse af Ebeltoft
  Udviklingsplan Ebeltoft By og Havn
  Boligudvikling på Skudehavnen
  Den ny Maltfabrik - museum og bibliotek
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Ebeltoft

Ebeltoft er rygraden og drivkraften i den fremtidige udvikling af den østlige del af Syddjurs Kommune. Ebeltofts vækst- og udviklingsmuligheder er i kraft af den geografiske beliggenhed ikke på samme måde som de øvrige dele af Syddjurs Kommune bundet op på Aarhus og det øvrige østjyske bybånd. I stedet har Ebeltoft sin helt egen identitet, og byens muligheder er i højere grad forankret i nogle særlige, stedbundne kvaliteter – kvaliteter der hænger sammen med byens unikke beliggenhed, dens købstadshistorie og kulturtilbud og dens attraktionskraft for de hundredtusindvis af turister, der hvert år besøger byen. På denne måde er Ebeltoft et unikt brand for Syddjurs Kommune.

Ebeltoft - udviklingsområde i Syddjurs Kommune

Den velbevarede bymidte med det historiske købstadsmiljø, de ikoniske byggerier, havnefronten med den autentiske fiskerihavn og de enestående landskabelige værdier udgør de mest markante kvaliteter ved Ebeltoft. Kvaliteter, der skal bevares og synliggøres i den fremtidige planlægning af byen.

Ebeltoftområdet oplever i disse år en række offentlige såvel som private investeringer i byudvikling, erhverv, kultur og turisme. Det gælder blandt andet projektet for den gamle Maltfabrik som et center for kultur og erhverv og investeringerne omkring Femmøller Strand med nye spisesteder, overnatningsmuligheder og revitalisering af Egil Fischers ferieby. Alt sammen konkrete investeringer, der sammen med et betydeligt yderligere investeringspotentiale tegner billedet af et område i udvikling. Byrådet ønsker, at en væsentlig del af udviklingen af Ebeltoft skal være at synliggøre vækst- og investeringsmulighederne samt de mange projekter, der allerede er i gang. En sådan synliggørelse vil naturligt fungere som løftestang for yderligere investeringer.

Kultur og turisme som drivkraft

Byrådet ønsker, at kultur og turisme skal være en central udviklingskraft for Ebeltoft. Kultur, turisme, erhvervsudvikling og byudvikling er flere sider af samme sag. Det historiske købstadsmiljø, Fregatten Jylland, Glasmuseet og Nationalpark Mols Bjerge er allerede i dag med til at sætte Ebeltoft på det turismemæssige og kulturelle Danmarkskort. En realisering af Maltfabrikken som et fyrtårn for kultur og kreative erhverv vil sammen med en generel satsning på kreative erhverv forstærke dette brand yderligere. Ligeledes er en realisering af planerne for Ebeltoft Havnefront, hvor boliger, erhverv, den historiske fiskerihavn og kulturtilbud vil ligge side om side, afgørende. Byrådet vil satse på, at gøre turismen og kulturen til den drivkraft for erhvervsudvikling og bosætning, der skal kendetegne Ebeltoft. Særligt erhvervsudviklingen i Ebeltoft er afhængig af modet til at prioritere og satse på styrkepositionerne indenfor turisme, kultur og kreative erhverv fremfor de mere traditionelle erhverv.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

Temahæfte om Ebeltoft som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (4.6 MB)

Ebeltoft Havnefront.pdf (4.6 MB)

 

Syddjurs Befolkningsprognose 2013-2025.pdf (1.5 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk