Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Mobilitet og bosætning i det grønne bånd

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Mobilitet og bosætning i det grønne bånd

Letbanen er en central del af byerne i Det grønne bånd. Stationerne og områderne omkring stationer i byerne skal indrettes, så de fremmer brugen af letbanen, og anden kollektive trafik.

Det er et faktum, at der er markant flere som benytter kollektiv transport inden for 600 m. fra en station, end hvis bopælen er længere væk. Er bopælen omkring 2400 m. fra en station falder brugen af kollektiv transport yderligere. Også i byerne på Djursland kan man se markante forskelle i bilejerskab og brugen af kollektiv transport, alt efter hvor tæt man bor på en station.

Byrådet har derfor stort fokus på:

  • At etablere gode forhold ved letbanens standsningssteder og ved trafikknudepunkter,
  • At skabe de bedst mulige adgangsforhold mellem by og station/trafikknudepunkt, og
  • At planlægge for flere boliger i nærområdet af stationerne/trafikknudepunktet

I byer med letbanestationer og med trafikknudepunkter skal der laves en individuel plan for indretning, adgang og tilgængelighed for grupper med særlige behov. Ligesom der skal planlægges for hele byens og oplandets adgang til trafikknudepunkter. Du kan læse mere her Trafikknudepunkter og letbanestationer

Nye boliger, arbejdspladser, dagligvarebutikker, servicefunktioner, uddannelsessteder skal så vidt muligt planlægges i nærområdet af trafikknudepunkterne.

Der er udarbejdet dispositionsforslag for de fire stationer i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Dispositionsforslagene kan ses her. Det er byrådets hensigt, at stationsforbedringerne alle gennemføres i den kommende planperiode.

 

Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

Mobilitet

Stationsforbedring i relation til Letbanen

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk