Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Helhedsplan for Hornslet Midtby

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Helhedsplan for Hornslet Midtby

Byfornyelsen af midtbyen i Hornslet som beskrevet i Helhedsplanen er endnu ikke realiseret i sin helhed.

I relation til de aktuelle udfordringer i Hornslet, særligt i forhold til trafikafvikling, er helhedsplanen revideret. Fokus er særligt på at skabe en tryg forbindelse for skolebørn mellem hallen og skolen, ligesom bymidten oplever en ændring i butiksstrukturen koncentreret omkring Byvej. Der er et link til helhedsplan for Hornslet i højre side.

Byrådet vil i den kommende planperiode arbejde videre på, at Hornslet kommer til at føles som en by, der udspænder sig mellem skole og hal og ikke mellem kirke og station.

 

pdf Helhedsplan for Hornslet (6.2 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk