Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det grønne bånd Byer i det grønne bånd

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Byer i det grønne bånd
  Hornslet
  Mørke
  Thorsager
  Ryomgård
  Kolind
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Kolind+
  Mobilitet og bosætning i det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Byer i det grønne bånd

Letbanebyerne er alle byer i vækst. Det er byer med egen identitet, spændende boligformer, stort lokalt engagement, fremtidssikrede skoler, stærkt foreningsliv, eget varieret handelsliv og spændende kultur- og fritidstilbud . Samtidig er det byer, der fungerer som centerbyer for det omkringliggende opland, og det er disse kvaliteter og styrker ved byerne, der skal være udgangspunkt for udviklingen.

Letbanebyerne i fremtiden

Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. På de følgende sider kan du læse meget mere om de enkelte letbanebyer.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Byerne i det grønne bånd skal bevares som selvstændige enheder, således at der ikke udvikles sammenhængende bykorridorer langs jernbanen.

Stk. 2. Der skal så vidt muligt fokuseres på byfortætning og byomdannelse af tidligere erhvervsområder og stationsnære områder.

Stk. 3. Byudvikling skal foregå således at transportafstande mindskes og ressourceforbrug minimeres. Afstand og tilgængelighed til Aarhus skal prioriteres.

Stk. 4. Der skal så vidt muligt sikres et varieret udbud af boligtyper med fokus på byernes egen identitet og styrker.

Stk. 5. Nærrekreative områder og forbindelse til større rekeative områder skal indtænkes i nye boligområder.


 

Bosætningsanalyse 2011

Temahæfte om Det grønne bånd

Midttrafiks side om letbanen

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk