Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Pleje- og ældreboliger i Rønde

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Pleje- og ældreboliger i Rønde

I de kommende år udvider Syddjurs Kommune området med de eksisterende ældreboliger på Hovedgaden i Rønde med op til 40 pleje- og ældreboliger med tilhørende centerfaciliteter, der skal udgøre et fremtidssikret og velfungerende byggeri i Rønde midtby. I linket til højre kan du se vinderprojektet for Pleje- og ældreboligerne i Rønde

Byrådet ønsker, at Kommuneplan 2016 skal sikre, at boligerne til de ældre og de tilhørende faciliteter fremstår som en integreret del af det samlede bymiljø i Rønde.

 
 

pdf Pleje- og ældreboliger i Rønde - Vinderprojekt

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk