Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Mols i Udvikling

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Mols i Udvikling

Projekt ”Mols i Udvikling” er et lokalt drevet initiativ, der skal være med til at skabe spændende muligheder og et markant samarbejdsprojekt på Mols. ”Mols i Udvikling” tager udgangspunkt i at skabe og understøtte et aktivt liv for nuværende og kommende borgere. Målet er at skabe et stærkt samspil og se det enkelte lokalsamfund i en helhed. Lokalt som en enhed på Mols og som en del af Syddjurs Kommune. Se projektbeskrivelsen for Mols i Udvikling under eksterne link i højre side.

Visionen for projektet er:

  • At understøtte det aktive liv på Mols og udvikle de fysiske rammer omkring hallen
  • Skolen som det nye mødested for og med borgerne på Mols
  • Et sammenhængende kultur, uddannelses- og bevægelsesområde for alle aldre, hvor de nuværende fysiske rammer gentænkes i forbindelse med et nyt børnehus og et fælles kulturhus.
  • Omstruktureringen af de eksisterende grønne arealer - de grønne mellemrum og gårdrum skal skabe sammenhængen mellem de forskellige bygningsmæssige funktioner.

Byrådet ønsker at understøtte og skabe de rette rammer for projektet.

 
 

Mols i Udvikling - projektbeskrivelse

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk