Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Kalø Campus

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Kalø Campus

Kaløområdet udgør i dag rammen om et unikt viden- og uddannelsesmiljø i Syddjurs Kommune, der samtidig er en væsentlig del af de lokale borgeres identitet og selvforståelse. Kalø er et egentligt Campus-område, der strækker sig fra Højskolen på Kalø syd for Rønde forbi Vildtforvaltningsskolen og Nationalpark Mols Bjerges sekretariat til uddannelsesinstitutionerne i Rønde midtby og videre til handelsgymnasiet ved Rønde Idrætscenter.

Syddjurs Kommune og områdets uddannelses- og vidensinstitutioner ønsker at satse på en videreudvikling af Kalø Campus i de kommende år så den vækst og udvikling, der er i dag, understøttes, og der skabes rammer for nye muligheder. På denne baggrund har Syddjurs Kommune i samarbejde med områdets uddannelses- og vidensinstitutioner udarbejdet en strategi for Kalø Campus 2015 – 2016.

Byrådet vil bruge campusstrategien som redskab til at videreudvikle Kalø som et kraftcenter for viden og uddannelse i Syddjurs Kommune. Læs strategien via linket til højre.

Institutionerne i Kalø Campus omfatter:

 • Rønde Skole
 • Rønde Privatskole
 • Rønde Efterskole
 • EUD 10 – erhvervsskole
 • Syddjurs Ungdomsskole
 • Kulturskolen Syddjurs
 • Rønde Gymnasium
 • Handelsgymnasium Rønde
 • Rønde Højskole
 • Kalø Økologiske Landbrugsskole
 • Aarhus Universitet - afdeling for Bioscience
 • Nationalpark Mols Bjerge – sekretariatet
 • Naturstyrelsen Kronjylland
 • Jagtens Hus – Danmarks Jægerforbund

 

pdf Strategi for Kalø Campus

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk