Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Helhedsplan for Rønde

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Helhedsplan for Rønde

Med et mangfoldigt handels- og uddannelsesliv, gode bosætningsmuligheder, nærhed til Aarhus og et omgivende smukt landskab er Rønde en af de byer i Syddjurs Kommune, der har oplevet den største vækst de seneste år. Det er derfor nu blevet tid til at gentænke fremtidsplanerne for byen.

Med det udgangspunkt har Syddjurs Kommune udarbejdet en helhedsplan for Rønde Midtby. Se helhedsplanen her

Helhedsplanen skal bidrage til en samlet og helhedsorienteret udvikling af Rønde med afsæt i det mangfoldige handelsliv og stærke uddannelsesmiljø. Målet er at sikre de bedste muligheder for nye investeringer, nye tilflyttere og fortsat vækst i byens kultur-, handels- og uddannelsesliv. Indsatserne i helhedsplanen omfatter blandt andet:

  • Sikring af velfungerende trafikløsninger i midtbyen med hastighedsdæmpninger, parkeringsmuligheder og muligheden for tryg færdsel over Hovedgaden
  • Bedre forhold for de bløde trafikanter i form af sikre færdselsveje
  • Optimale forhold for virksomhederne på Hovedgaden
  • Tværgående grønne forbindelser og udbygning af stinettet
  • Oplevelser i byrummet
  • Fælles platform for campusmiljøet
  • Sikring af et bredt boligudbud af såvel ejer- som lejeboliger – herunder boliger til unge og ældre
  • Flere rammer for fysisk aktivitet

Byrådet ønsker at arbejde for, at helhedsplanen realiseres i videst muligt omfang.

 

Helhedsplan for Rønde

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk