Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Byer i det blå bånd Vrinners

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Rodskov og Eskerod
  Ugelbølle
  Rønde
  Vrinners
  Knebel
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Vrinners

Vrinners i dag

Vrinners er beliggende på Mols, ca. 9 km syd for Rønde og 3 km nord for Knebel. Terrænet falder markant mod byens midte fra både nord og syd og opleves især ved kørsel af bygaden, som er den gennemgående infrastruktur i byen. Indbyggertallet i Vrinners har de sidste 12 år været stabilt. Restrummelighed sikrer, at nye indbyggere fortsat kan flytte til og dermed være med til at fastholde grundlaget for et levende og attraktivt bysamfund.

Langs bygaden ligger private servicevirksomheder, såsom dagligvarebutik, bager og det gamle mejeri, som nu huser en økologisk konfektfabrik. De nyere boligområder er placeret i den østlige del af byen, hvorimod den vestlige del af byen udpræget er den oprindelige landsby med gårdbebyggelser, hvoraf flere har udvidet i takt med udviklingen. Byen er forbundet med et sommerhusområde, som er placeret helt ud til kysten.

Kyststrækningen umiddelbart vest for byen udgør byens nærrekreative område, ligesom "indgangen" til naturområdet Mols Bjerge ligger få kilometer mod øst. Byens forsamlingshus er ofte i brug, og på forsamlingshusets udearealer er etableret en legeplads på initiativ af lokale kræfter. Vrinners er del af Molsskolens skoledistrikt, men i nærheden findes også Syddjurs Friskole.

Der gælder en udviklende og bevarende lokalplan for Vrinners (Lokalplan nr. 252).

Vrinners i fremtiden

Restrummeligheden i Vrinners sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og Byrådet har derfor ikke med Kommuneplan 2016 udlagt nye rammer til boligområder.

Den gældende Udviklings- og bevaringsplan for Vrinners peger på en række konkrete fartdæmpende trafikindgreb. Hastighedsdæmpning ved indkørslen til Vrinners fra Rønde-siden er gennemført i efteråret 2011.

Fakta

Demografi
Antal indbyggere 2000: 368
Antal indbyggere 2012: 392
Antal indbyggere 2016 373
Ændring 2012 - 2016 -19

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Vrinners.pdf (13.4 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk