Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Byer i det blå bånd Ugelbølle

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Rodskov og Eskerod
  Ugelbølle
  Rønde
  Vrinners
  Knebel
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Ugelbølle

Ugelbølle i dag

Ugelbølle er en udpræget bosætningsby, kendetegnet ved nærhed til naturskønne områder og høj tilgængelighed til Aarhus. Byen har udviklet sig nord for Århusvej i det bakkede landskab med flotte udsigter over Kalø Vig.

Ugelbølle er den by i kommunen, der fra 2000 til 2012 har oplevet den største vækst af tilflyttere i forhold til antallet af indbyggere. Den seneste byudvikling i Ugelbølle er foregået mod øst på baggrund af en helhedsplanlægning for et blandet boligområde.

Byen rummer Ugelbølle Friskole, som på baggrund af lokale kræfter åbnede i august 2010. Friskolen er efterfølgende flyttet ind i et moderne byggeri og centralt placeret i tilknytning til byens nye og ældre boligområder. Skolen oplever en kraftig stigning i elevtal, og der er søgning til skolen fra et større opland, hvilket kan betyde, at skolen indenfor den nærmeste fremtid atter skal udvide.

I umiddelbar tilknytning til friskolen er anlagt en bypark, der sikrer sikker adgang fra byens boligområder til friskolen. Den tidligere kommunale skolebygning og daginstution er omdannet til en attraktiv integreret instution.

Ugelbølle i fremtiden

Ifølge Danmarks Statistik har der i Ugelbølle by i perioden fra 2000-2012 været en vækst i antal indbyggere på 469 personer. I den kommende 12-års planperiode fra 2016 til 2028 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst, eller endda større. Der udlægges derfor med Kommuneplan 2016 nye arealer til byvækst på i alt ca. 13.8 ha.

Ugelbølles vækstretninger er dog begrænsede, mod syd af en landskabsfredning, mod nord af afstandskrav til Motortrafikvejen og mod vest af golfbanen.

Fakta

Demografi
Antal indbyggere 2000: 791
Antal indbyggere 2012: 1260
Antal indbyggere 2016 1315
Ændring 2012 - 2016 55
Pendlingstider
Bus: Aarhus-31 min Grenaa - 51 min
Bil: Aarhus-21 min Grenaa - 34 min

 

Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

Byskitse Ugelboelle.pdf (6.4 MB)

Ugelbølle (s. 10-11) i Tillæg 4 til Rønde Kommuneplan 2005-2016.pdf (1.3 MB)

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk