Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Byer i det blå bånd Knebel

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Rodskov og Eskerod
  Ugelbølle
  Rønde
  Vrinners
  Knebel
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Knebel

Knebel i dag

Knebel har en enestående beliggenhed, og i samspil med et aktivt lokalsamfund har det betydet, at byen frem til 2011 har oplevet en vækst i antal indbyggere. Knebel er den største by på Mols og Helgenæs.

Det er også i Knebel, at folkeskolen Molsskolen og ældrecenteret Lyngparken er placeret, ligesom byen rummer lokalområdets idrætsfaciliteter og hal. Private servicevirksomheder er placeret langs Knebel Bygade, som sammen med Lyngevej er den centrale infrastruktur i byen. I Knebel findes der dagligvarebutik, apotek, sparekasse, mv. En tidligere møbelfabrik huser i dag mindre virksomheder og lokalhistorisk arkiv.

Byens boligområder har udviklet sig ligeligt på øst- og vestsiden af bygaden. Erhvervsområderne er placeret i den nordlige del af byen, og i den sydvestlige del af byen findes et mindre sommerhusområde, som strækker sig helt ned til strandkanten.

Det snoede gadeforløb i den nordligste og ældste del af Knebel er ikke skabt til den store mængde gennemkørende trafik til henholdsvis Mols og Helgenæs, og der har gennem tiden været drøftet flere forslag til trafikforbedringer, heriblandt omfartsvej, cykelstier og fortove.

Knebel i fremtiden

I den sidste 12-årige planperiode har Knebel oplevet en tilvækst i antal indbyggere. Tilvæksten har betydet etablering af nye boligområder i den vestlige del af byen, hvor lokalplanlægning 2014 fremtidssikrer byen. Der eksisterer således stor restrummelighed, og med Kommuneplan 2016 udtages areal 1.1 ha.

Knebel har en naturlig begrænsning i sin vækst på grund af ubebyggelige arealer og planmæssige restriktioner. Der må derfor på sigt arbejdes med en byfortætning blandt andet ved omdannelse af udtjente erhvervsarealer.

Et ønske fra Borgerforeningen i Knebel om at få skabt en vejforbindelse mellem Energivej og Knebel Bygade har medført, at kommunens afdeling for Veje og Trafik har udarbejdet et forslag til en ny vejføring.

 

Fakta

Demografi  
Antal indbyggere 2000: 475
Antal indbyggere 2012: 628
Antal indbyggere 2016 709
Ændring 2012 - 2016 81
Pendlingstider  
Bus: Aarhus-1t 7min Ebeltoft - 24 min
Bil: Aarhus-36 min Ebeltoft - 19 min

 

 

 

Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (11 MB)

Byskitse Knebel.pdf (13.8 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk