Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Bosætning Det blå bånd Byer i det blå bånd

Bosætning
  Det blå bånd
  Byer i det blå bånd
  Rodskov og Eskerod
  Ugelbølle
  Rønde
  Vrinners
  Knebel
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Overordnede principper for byudvikling
  Byggeri i landzone
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

Byer i det blå bånd

Bosætning og arbejdspladser

Der bor i dag ca. 5.000 indbyggere inden for hele området. For såvel Rønde som Ugelbølle gælder det, at disse byområder er tæt på udbyggede, og udvidelsesmulighederne er derfor begrænsede. Kalø Bugt-området udgør et helt unikt østjysk bosætningsområde med sin kombination af en enestående herlighedsværdi og en høj tilgængelighed til arbejdspladserne og kulturoplevelser i Aarhus og det østjyske vækstcenter. Området har da også oplevet en konstant stigende tilflytning de seneste år, hvor der er sket en vækst på mere end 10 % i antallet af indbyggere siden 2006.

Området rummer desuden 550 private arbejdspladser, hvoraf mange er placeret i det eksisterende erhvervsområde ved Følle. I dette område er der samtidig et større erhvervsprojekt under udvikling.

Kalø Bugt-området er i dag et udpræget bosætnings- og pendlerområde. Som udpræget bosætningsområde tilbyder området en høj grad af både offentlig og privat service, og der findes i handelsbyen Rønde et bredt udvalg af detailhandel og anden privat service. Dermed rummer Kalø Bugt-området alle muligheder for et varieret og dermed særdeles attraktivt bosætningsområde.

Modellen for den kommende byudvikling omfatter løbende udvikling af de eksisterende byer på grundlag af gældende planer, men forudsætter også, at der planlægges for et større nyt byudviklingsområde i tilknytning til Eskerod og Rodskov.

På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte byer i det blå bånd.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Området skal så vidt mulig planlægges på baggrund af en helhedsplanlægning.

Stk. 2. Arkitekturen skal medvirke til at give området identitet og stedskvalitet.

Stk. 3. Bebyggelsen skal ske i respekt for det enestående landskab og de kulturhistoriske spor.

Stk. 4. Der skal sikres grønne kiler mellem byudviklingsområderne.

Stk. 5. Der skal sikres nærrekreative arealer mellem bebyggelserne og gode forbindelser til de grønne kiler.

Stk. 6. Området skal tilbyde attraktive erhvervsarealer.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk