Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016

Byrådet har den 30. marts 2016 vedtaget forslag til Kommuneplan 2016.
Forslag til Kommuneplan 2016 er offentliggjort den 14. april 2016.

Frist for indsendelse af bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2016 er 19 juni 2016.

Planen behandles endeligt på Byrådets møde den 21. september 2016

 


Kommuneplan


Velkommen til Kommuneplanforslag 2016 for Syddjurs Kommune.

Syddjurs Byråd er stolte over at kunne præsentere vores forslag for kommunens udvikling i de kommende år – Kommuneplan 2016.

Syddjurs Kommune er et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde – og at besøge, som hundredetusindvis af turister gør det hvert år. Dette potentiale vil vi udnytte gennem en fokuseret og prioriteret indsats. Byrådet har derfor i 2014 fundet, at tiden var inde til at forny visionen for Syddjurs Kommune. Visionen kan du læse nedenfor.

Med forslag til Kommuneplan 2016 sætter byrådet med udgangspunkt i visionen fokus på fire indsatsområder, der skal præge kommunens udvikling i 2016-2018: Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse, Natur, Kultur og Landskab og Det innovative Syddjurs.

Kommuneplanforslag 2016 er offentliggjort den xx 2016, hvorfra den har retsvirkning over for Byrådet og kommunens forvaltninger.

Kommuneplanforslaget er et samlet udtryk for hvordan Byrådet ønsker, at den kommende udvikling i Syddjurs Kommune bør ske.

Efter planlovens § 12 har Byrådet og kommunens forvaltninger efter forslagets endelige vedtagelse ret og pligt til at administrere udviklingen i Syddjurs Kommune efter Kommuneplan 2016.

Syddjurs Byråds Vision 2014

Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den daglige service og Storaarhus.

Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.

Hvad er en kommuneplan?

Her kan du læse om, hvad en kommuneplan er, funktionen af den og de lovgivningsmæssige rammer.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg udarbejdes, når kommuneplanens rammer eller retningslinier skal ændres i løbet af planperioden.

Rammer for lokalplanlægningen

Her kan du søge direkte på rammerne i kommuneplanen. Områderne vil være udpeget ved kort med tilhørende bestemmelser.Retningslinier og generelle rammer (en opsamling)

Her kan du se en samlet printervenlig oversigt over alle kommuneplanens retninglinier. De tilhørende kort kan findes under det pågældende afsnit.

Miljøvurdering af Syddjurs Kommuneplan

Ændringerne i Syddjurs Kommuneplan 2016 i forhold til kommuneplan 2013 er blevet miljøvurderet. Se miljøvurderingen her.

Redegørelse til Syddjurs Kommuneplan

Planloven har en række krav til indholdet af redegørelsen til kommuneplanen. F.eks. skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med nabokommunernes kommuneplaner. Dette finder du her.

 

Hvad gælder 

for mig? 

 

Her kan du se hvilke temaer i kommuneplanen som gælder for din adresse eller et tegnet område på kortet.

Eller du kan se temaerne i kommunens webkort.

 Læsevejledning.pdf

 

Status og offentlighed

Hvad er en kommuneplan?

Rammer for lokalplanlægningen

Retningslinier og generelle rammer

Miljøvurdering af kommuneplan

Redegørelse til kommuneplan

Forside - Planstrategi

Forside - Lokal Agenda 21

Temaer, der skal revideres i denne kommuneplan som er bestemt i planstrategien

Link til det fulde webkort

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Lokalplaner i Syddjurs Kommune

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010


Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk